vrijdag 26 september 2014

arbeidsvoorwaardenoverleg

arbeidsvoorwaardenoverlegHet zogenaamde arbeidsvoorwaardenoverleg is het overleg tussen de sociale partners in de Stichting van de Arbeid over de arbeidsvoorwaarden. Hierbij kunnen zowel de primaire arbeidsvoorwaarden zoals loon en dergelijke aan de orde komen als secundaire arbeidsvoorwaarden zoals pensioenregelingen en scholing.

Het arbeidsvoorwaardenoverleg wordt meestal jaarlijks gehouden.

Als de deelnemende partijen hier tot overeenstemming komen dan is er sprake van een zogenaamd centraal akkoord.

Lukt het niet om direct tot overeenstemming te komen, en dan vinden onderhandelingen plaats op bedrijfstakniveau.

Deze onderhandelingen zijn meestal veel harder en kunnen zelfs tot acties als stakingen leiden.

Het feit dat deze hardere acties in Nederland beperkt blijven, en dat het kracht bijzetten van de looneisen zoveel mogelijk aan de onderhandelingstafel gebeurt, waarbij ook rekening wordt gehouden met het belang van loonmatiging voor de werkgelegenheid, heeft geleid tot het begrip "Poldermodel".