zondag 8 februari 2015

Authentieke akte

Authentieke akte

Een Authentieke akte is een document dat is opgemaakt door of ten overstaan van een daartoe bevoegde ambtenaar zoals bijvoorbeeld een notaris.

Als u een woning koopt en/of een hypotheek afsluit is een dergelijke authentieke akte nodig.

Vandaar dat u voor deze transacties naar de notaris moet.

Vertalingen van Authentieke akte

Engels: Authentic deed