woensdag 8 april 2015

annuïteit

annuïteitAflossen op basis van een annuïteit is een manier van het berekenen van een aflossingsschema voor een lening en/of een hypotheek waarbij de som van rente en aflossing constant is.Het werken met een annuiteit heeft als voordeel relatief lage lasten in het begin, maar als nadeel de aanzienlijk hogere lasten aan het eind.

Door het terugdraaien van veel fiscale voordelen voor beleggingshypotheken en aflossingsvrije hypotheken is de annuïteitenhypotheek weer meer in de belangstelling komen te liggen.

Door het invullen van het aantal maanden, de hoofdsom en het rentepercentage (bijvoorbeeld 5) kunt u uw maandbedrag berekenen.

aantal
maanden
rente
perc.
hoofdsom maandlast