zondag 7 juni 2015

commerciële arbitrage

commerciële arbitrage


Onder het begrip commerciële arbitrage verstaan we een bindende uitspraak door onafhankelijke deskundigen.

Deze deskundigen worden ingeroepen bij geschillen in handelszaken.

Voorbeelden daarvan zijn het Nederlands Arbitrage Instituut en het Hof van Arbitrage van de International Chamber of Commerce.

Daartoe kan in contracten een (standaard)arbitrageclausule worden opgenomen waarbij deze deskundigen op voorhand worden genoemd.

In plaats van commerciele arbitrage spreken we ook wel van arbitrage in handelsgeschillen.