vrijdag 25 december 2015

Pauschalpolis

Pauschalpolis


De pauschalpolis is een polis van bijvoorbeeld een transportverzekering waarbij alle goederenzendingen tot een zeker maximumbedrag per zending gedurende een bepaalde periode op de overeengekomen voorwaarden zijn verzekerd tegen vooruitbetaling van een bedrag ineens als premie.

Overeengekomen kan worden, dat de voorafbetaalde premie als een voorschot geldt;

De definitieve premie wordt dan na afloop van de verzekeringsperiode vastgesteld aan de hand van de werkelijk plaatsgevonden goederenzendingen.

De Pauschalpolis wordt ook wel afkooppolis of abonnementspolis genoemd.

Vertalingen Pauschalpolis


Engels: Block policy