dinsdag 9 februari 2016

Aangiftebelasting

Aangiftebelasting


Onder aangiftebelasting verstaan we een vorm van belastingheffing waarbij de fiscus geen aanslag oplegt maar waarbij de belastingplichtige zelf aan de hand van de aangifte bepaalt hoeveel hij moet betalen.

Bij de aangiftebelasting wordt nog een onderscheid gemaakt tussen afdrachtsbelasting en voldoeningsbelasting