Neem nu deel aan de revolutie

Neem nu deel aan de revolutie
Neem nu deel aan de revolutie door op deze banner te klikken. Gratis, geen verplichtingen, zelfs geen emailadres

zondag 13 maart 2016

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen


Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen of zoals meestal genoemd: het UWV, verzorgt de landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen zoals de WW, WIA IVA en WGA, Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet. Daarnaast is het UWV bemiddelaar voor de arbeidsmarkt in plaats van de vroegere arbeidsbureaus. Het UWV is een zogenaamd zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en werkt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.