Neem nu deel aan de revolutie

Neem nu deel aan de revolutie
Neem nu deel aan de revolutie door op deze banner te klikken. Gratis, geen verplichtingen, zelfs geen emailadres

zondag 12 februari 2017

Zirp

Zirp


Zirp is de afkorting van Zero Interest Rate Policy. Dit was een geldpolitiek van de Japanse centrale bank die gekenmerkt werd door een zeer lage rentestand.

Deze werd eind van de twintigste en begin eenentwintigste eeuw gevoerd om de recessie in Japan te bestrijden.

Met die nul-rente politiek wilde de centrale bank de afzet van Japanse producten bevorderen.

Door het lenen van geld heel goedkoop te maken moesten de Japanners gestimuleerd worden om meer te besteden, zodat de binnenlandse vraag omhoog zou gaan.

Het lijkt nooit echt het succes geworden te zijn wat men er van verwacht had. Het lijkt op het QE programma van de ECB. En ook daar is men het niet over eens of het nu succesvol is of juist het tegendeel.