woensdag 4 september 2013

Aandeelhoudersaansprakelijkheid

Aandeelhoudersaansprakelijkheid

aandeelhoudersaansprakelijkheid


aandeelhoudersaansprakelijkheid betreft mensen die aandelen bezitten, ofwel de aandeelhouders. De aandeelhouder is als mede-eigenaar aansprakelijk voor wat de onderneming doet.

De aansprakelijkheid beperkt zich tot het deel dat men in het aandelenkapitaal van een bedrijf heeft.

In de praktijk is deze aandeelhoudersaansprakelijkheid dus heel gering, temeer daar er vaak allerlei constructies zijn om deze aandeelhoudersaansprakelijkheid nog veel verdere terug te brengen, bijvoorbeeld door inschakeling van een administratiekantoor en het daarbij behorende uitgeven van certificaten.

Het feit dat men als aandeelhouder van normale aandelen tot op een zekere -kleine- hoogte aansprakelijk gesteld kan worden voor misstanden bij de vennootschap is trouwens iets waar veel mensen zich absoluut niet van bewust zijn.