donderdag 5 september 2013

aandelenoptie

aandelenoptieOnder een zogenaamde aandelenoptie verstaan we voor de koper van de optie een verhandelbaar recht om aandelen te kopen (calloptie) of te verkopen (putoptie)op een tevoren vastgestelde datum en tegen een vastgestelde prijs.

Voor de verkoper is het een verplichting om aandelen te verkopen (bij een geschreven of verkochte calloptie) dan wel af te nemen bij een verkochte putoptie.

Dit leveren dan wel afnemen van de aandelen is ongeacht de koers van dat moment en geschiedt altijd tegen de koers van de optie. Bij een Call 50 zal het aandeel voor 50 euro verhandeld worden en geen cent meer of minder.

Er zijn vele soorten opties. Hier hebben we het uitsluitend over een optie op aandelen ofwel aandelenoptie of wat formeler gezegd: Opties die aandelen als onderliggende waarde hebben.

Een aandelenoptie is dus een optie waarbij een aandeel als onderliggende waarde dient.

In de praktijk wordt daarbij gewerkt met een eenheid van 100 opties aandelen, wat weer een optiecontract wordt genoemd.

Er zijn ook opties met andere onderliggende waarden zoals bijvoorbeeld valuta en edelmetalen.