zondag 16 maart 2014

Absolute waarde

Absolute waardeIn veel berekeningen voor indicatoren en dergelijke komen we de zogenaamde absolute waarde tegen.

We schrijven deze absolute waarde door het betreffende getal tussen twee verticale streepjes te zetten.

De absolute waarde heeft dan de vorm van |getal|

Het komt er op neer dat de absolute waarde van een getal gewoon het getal zonder teken is.

Bijvoorbeeld:

|23| = 23

|-45| = 45

|10-12| = 2