woensdag 17 september 2014

Average directional movement index

Average directional movement index

De Average directional movement index ofwel de ADX is een indicator ontwikkeld door J.Welles Wilder om de sterkte van een trend in de markt te meten. Het opmerkelijke van de ADX is, dat deze wel aangeeft of er sprake is van een trend, maar dat deze niet de richting kan bepalen. De ADX kan natuurlijk goed zijn diensten bewijzen in combinatie met andere indicatoren. Immers, als er geen trend is gebruiken we oscillatoren, is er wel een trend dan nemen we een trendvolgend systeem.

Het probleem met de ADX is echter, dat de berekening niet zo inzichtelijk is. Bij het berekenen moeten we steeds de koersen van twee opeenvolgende dagen bekijken.We zien dan het volgende: We zien de outside day, als er geen enkele overlap van koersen plaatsvindt, de inside day, als deze elkaar juist volledig overlappen, en de limit day.Bij de laatste overlappen de koersen elkaar voor een deel.

We kijken slechts naar hoogste en laagste koers en niet naar de open- of slotkoersen .We gaan nu eerst twee hulpindicatoren maken, die overigens op zich zelf staand ook gebruikt worden.Dit zijn de +DM en -DM, wat staat voor Upward directional movement (DM+) en downward directional movement (DM-).We bekijken eerst de DM+ De DM+ wordt berekend door het verschil tussen de hoogste koers van vandaag en de hoogste koers van gisteren te berekenen.

Als we in ons plaatje wat getallen invullen, dan zien we de volgende DM+ Wat opvalt is de aparte behandeling van de inside-day.

Hierbij wordt aan de DM+ en de DM- altijd een waarde 0 toegekend.

Een soortgelijke berekening zien we bij de Dm- Nu krijgen we de volgende stap, het berekenen van de true-range.

Hier spelen de slotkoersen wel degelijk een rol.De truerange is de grootste van de volgende waarden: De hoogste koers van vandaag minus de laagste koers van vandaag De hoogste koers van vandaag minus de slotkoers van gisteren De laagste koers van vandaag minus de slotkoers van gisteren Nu berekenen we de Directional Indicators, meestal DI+ en DI- genoemd.

We zien dat de truerange, die een goede maatstaf voor de beweeglijkheid is, er voor zorgt dat de effecten van de DM+ en DM- worden gedempt in een beweeglijke markt.Het is gebruikelijk om van de Di+ en Di- een 14 daags voortschrijdend gemiddelde te nemen.Ook deze grafiek vinden we vaak in TA pakketten terug.
Het is duidelijk dat de DI+ vooral de opwaartse kracht aangeeft, en de DI- de neerwaartse kracht.

Zoals in onderstaande grafiek goed te zien is, kruisen beide indicatoren elkaar geregeld.


Als de DI boven staat, zijn de opwaartse krachten het grootst, als de DI- de grootste waarde heeft zijn het juist de negatieve krachten die de beurs omlaag willen duwen.

Veel technische analisten nemen bij hun beschouwingen deze DI+ en DI- dus wel degelijk mee in hun beschouwingen Uit deze DI+ en DI- gaan we nu de ADX samenstellen.

Begonnen wordt met het berekenen van de absolute waarde van van het verschil tussen Di+ en DI- te berekenen.

Dan wordt de som van DI+ en DI- berekend De zogenaamde directional movement index, ofwel DX, wordt nu uit dit verschil en deze som als volgt berekend: De DX gaat zo heftig op en neer, dat we daar verder weinig mee kunnen.

Daarom nemen we er het 14 daags voortschrijdend gemiddelde van.

De interpretatie van de ADX is als volgt: Er is sprake van een trend als de ADX stijgend is.

Door velen wordt er nog aan toegevoegd, dat de waarde groter dan 26 moet zijn.

Deze waarde komt overigens bij de ontwikkelaar van deze indicator, Welles Wilder, vandaan.

In onderstaande grafiek zien we bovenin de AEX, en onderin de ADX.

We zien dat een ADX van meer dan 26 (aangegeven met een horizontale streep) inderdaad een trend in de AEX aangeeft.

In de geselecteerde periode zien we daar een goed voorbeeld van.

De onderste dikke horizontale lijn is het 26 Nogmaals, de ADX geeft slechts aan of er een trend is.

Niet de richting.

Als we de ADX vergelijken met de elders behandelde trendscore , dan zien we dat deze vaak wat sneller is met het signaleren van een trend dan de ADX.

Maar wat let ons om ze gewoon naast elkaar te gebruiken.

In onderstaande grafiek zien we bovenin de AEX, daaronder de trendscore, en onderaan de ADX.We zien, onder andere in het aangegeven vak, dat de trendscore de trend sneller oppakt dan de ADX.Een probleem bij de ADX is, dat deze als zoveel indicatoren last heeft van een lag, dus achterloopt bij de feiten.

Vergelijk een voortschrijdend gemiddelde dat hier ook sterk last van heeft.