woensdag 17 september 2014

averaging out

Averaging out

Averaging out is het periodiek verkopen van een vast bedrag aan effecten zonder naar de koers te kijken. We nemen dan bijvoorbeeld elka maand 100 euro op uit onze portefeuille. Met name bij beleggingsfondsen die vaak met een aantal cijfers achter de komma noteren werkt deze tactiek uitstekend.

Het aantal effecten dat aan de portefeuille wordt onttrokken varieert dan uiteraard met de koers.

Het is het tegenovergestelde van averaging in, waarbij juist een effectenportefeuille wordt opgebouwd.