donderdag 1 januari 2015

vermogenswaarde per aandeel

vermogenswaarde per aandeelOnder de vermogenswaarde per aandeel verstaan we de waarde van alle activa van een bedrijf minus vreemd vermogen, gedeeld door het aantal uitstaande aandelen.