maandag 17 maart 2014

Alfred Marshall

Alfred MarshallAlfred Marshall (1842-1924) was in de periode 1885-1908 hoogleraar in de economie aan de universiteit van Cambridge.

In 1890 schreef Alfred Marshall zijn Principles of Economics. Dit werk is een belangrijke bijdrage aan de theorie van de micro-economie. De behandeling in dit werk is zo volledig dat 'It's all in Marshall' lange tijd binnen de wereld van de economen een gevleugeld woord was.

Alfred Marshall behoorde tot de zogenaamde Klassieke school binnen de economie Adam Smith en David Ricardo waren hem daarin al voorgegaan.

Alfred Marshall wist elementen van van de klassieke waardeleer te combineren met elementen uit de waardeleer van de Oostenrijkse School.

Het resultaat van die combinatie komt er op neer dat de in geld uitgedrukte waarde van een goed, de prijs niet alleen maar afhangt van de subjectieve waardering van de consument zoals de Oostenrijkse School dat leert maar ook van de kosten van de producent wat we meer in de klassieke waardeleer tegenkomen.