woensdag 18 februari 2015

Position sizing

Position sizingIn de wereld van de trading is men het er wel over eens dat het bedrag dat we in een trade steken van groot belang is voor het rendement én het overleven op de langere duur. Volgens Tharp is terug te brengen op de problematiek van de positionsizing

Zoals hij het zelf uitdrukte:  
"Position Sizing is key behind any Holy Grail trading system
and the difference between winning and losing."

Volgens zijn onderzoek onder ruim 4000 traders is het effect van een juiste positionsizing groter dan het bepalen van het juiste instap- en uitstapmoment. En juist dat laatste is hetgeen waar menige trader nu constant mee bezig is. Sterker nog, volgens Tharp is er goed geld te verdienen met het opgooien van muntjes om de beursrichting te bepalen zolang we maar de juiste technieken voor positionsizing gebruiken.

Andere technieken voor het bepalen van de beste inzet zijn optimal f en de Kelly formule. Een demonstratie die hard aantoont hoe belangrijk positionsizing is, zie onder herbeleggen.

Kortom, een trader dient zich zeer goed bewust te zijn van de mogelijkheden en onmogelijkheden van zijn tradingsysteem én van de hoeveelheid geld die hij per trade in de waagschaal kan stellen. Voor een demonstratie van de Kelly formule zie hieronder. Probeert u rustig de verschillende varianten eens uit.