dinsdag 16 februari 2016

aftrekpost

Aftrekpost


De term aftrekpost komt uit de belastingwereld. Het is een uitgave die de belastingplichtige af kan trekken van zijn belastingaangifte zodat er uiteindelijk minder belasting afgedragen behoeft te worden.

De meest bekende aftrekpost voor particulieren in Nederland is waarschijnlijk de hypotheekrenteaftrek.

Aftrekposten maken de belastingwetgeving ingewikkeld door de vele uitzonderingen die er altijd bestaan waardoor zelfs specialisten nauwelijks de weg meer weten in de materie.

Alle pogingen om dit te versimpelen hebben in het algemeen tot een grotere complexiteit geleid.

Vertalingen aftrekpost

Engels: Deduction
Duits:  Abzugposten
Frans:  Poste déductible