maandag 7 april 2014

ARMS index

ARMS indexDe arms index wordt ook wel Traders index ( TRIN) genoemd. De Arms index is ontwikkeld door Richard W. Arms in 1967 en wordt ook wel aangeduid als TRIN. Dit is de afkorting voor TRading Index ofwel de short term trading index. De eerste versie zag het levenslicht in het tijdschrift Barrons is 1967 en werd daar de short term trading index genoemd.

Richard W. Arms is een zeer bekend en innovatief technisch analist, die in zijn werk sterk de nadruk legt op het belang van volume. In feite is het uitbreiding van de A/D-lijn omdat het volume-aspect wordt meegenomen in de vergelijking. De Armsindex of TRIN is sinds die tijd een bekende maat voor de sterkte van de markt geworden.

In 1967 was het idee niet minder dan revolutionair. De formule was simpel, en er werd geen gebruik gemaakt van koersen. En het resultaat was een getal dat direct aangaf of de markt omlaag of omhoog wilde.

Nieuwe ontwikkelingen zoals opties, index arbitrage, dividend swaps hebben in de jaren de TRIN veranderd. De oorspronkelijke interpretatie van de TRIN moest worden aangepast, maar de TRIN is nog steeds een van de beste indicatoren van de aandelenmarkt.

De Arms-index meet de verhouding van de stijgende aandelen t.o.v.de dalende aandelen en vergelijkt die met de verhouding van het stijgende volume t.o.v. van het dalende volume. Feitelijk wordt met deze index berekend of de omzetten plaatsvinden in dalende of stijgende aandelen en hoe de verhouding tussen deze twee grootheden is.

De Arms-index geeft aan wanneer belangrijke rallys en dalingen rijp worden om te keren door de intensiteit te meten van het optimisme van de heersende groep.

Een excessief optimisme wordt geassocieerd met een top van de markt en excessief pessimisme wordt geassocieerd met de bodem van de markt.

Problemen met de TRIN

Ondanks het revolutionaire idee kent de TRIN een aantal problemen.

Het grootste probleem is daarbij dat de waarde van de TRIN niet intuitief is.

Een (Positieve) waarde minder dan 1 duidt op een negatief sentiment, terwijl een waarde kleiner dat 1 wijst op een positief sentiment.

Gevoelgsmatig zou dat juist andersom moeten zijn.

Een hoog getal zou op een stijging van de markt moeten wijzen en een laag getal op een daling.

Het volgende probleem is het feit dat de waarden niet in balans zijn.

Na een dag met grote verkoopdruk kan de waarde van de TRIN oplopen tot rond de 3.

Maar als er op een dag erg veel gekocht is zakt de TRIN naar bijvoorbeeld 0,3.

Dit levert op den duur een grafiek op met forse uitschieters omhoog en slechts geringe bewegingen omlaag.

Het laatste probleem: Bij een grafiek, gebaseerd op een gemiddelde waarde van de TRIN geeft deze een geen acuraat plaatje van de trends.

De meeste traders hanteren een gemiddelde van 10 dagen voor de TRIN.

Elke waarde onder de 0,8 geeft dan een overbougt markt, en een maarde van meer dan 1,2 geeft aan dat de markt oversold is.

Maar zoals in het vorige punt aangegeven, is dat misleidend, omdat de afwijking van 0,2 van de nulwaarde(1) naar boven en onder een verschillende interpretatie vraagt.

Dit is oplosbaar door de TRIN anders te berekenen: Stap 1.

Neem de log van de waarde van TRIN Stap 2.

Vermenigvuldig de verkregen waarde met -1 Stap 3.

Vermenigvuldig deze waarde met 100 We hebben nu een waarde gekregen die natuurlijker aanvoelt.

Positieve waarden geven een koopdruk en negatieve waarden een verkoopdruk.

De resulterende grafiek komt dan ook gevoelsmatig beter over omdat deze lijkt op een koersgrafiek.

En daarmee is de TRIN nog beter geworden dan dat hij al was.

De Arms-index heeft de vorm (S / D) / (SV / DV)
S = aantal gestegen aandelen
D = aantal gedaalde aandelen
SV = Volume van de gestegen aandelen
DV = Volume van de gedaalde aandelen.


Twee voorbeelden: 1000 aandelen stijgen bij een omzet van 100 miljoen aandelen 1000 aandelen dalen bij een omzet van 100 miljoen aandelen Trin is (1000/1000) : (100 miljoen/100 miljoen) = 1:1 = 1 1500 aandelen stijgen bij een omzet van 150 miljoen aandelen 500 aandelen dalen bij een omzet van 50 miljoen aandelen Trin is (1500/500) : (150 miljoen/50 miljoen) = 3:3 = 1 De Arms-index kan van dag tot dag scherp fluctueren.

De Arms-index geeft betere signalen als het 10 of 13-daags voortschrijdend gemiddelde wordt gebruikt.

De Arms-index wordt gebruikt als trading indicator voor de korte termijn.

De Arms-index kan worden berekend voor verschillend tijdsperiode varierend van minuten tot maanden.

Dalende Arms-index
Een dalende Arms-index geeft aan dat de markt bullish is omdat dan de meeste omzet plaatsvindt in stijgende aandelen.

Dit zien we terug in een stijging van het upside volume/downside volume.

Hoe hoger de waarde van upside volume/downside volume, hoe meer volume er naar de stijgende aandelen gaat.

Stijgende Arms-index
Een stijgende Arms-index is geeft aan dat de markt bearish omdat de meeste omzet plaatsvindt in dalende aandelen.

Dit zien we terug in een daling van upside volume/downside volume.

Hoe lager de waarde van het upside/downside volume, hoe meer volume er naar de dalende aandelen vloeit.

Contraire-indicator

De arms-index dient te worden gezien als een contraire-indicator.

Extreem hoge waarden duiden op een potentiele bodem in de koersindex, terwijl extreem lage waarden een mogelijke top in de koersindex aangeven.

Extreem lage waarden van Arms-index Extreme diepten in de Arms-index kunnen worden gezien als een signaal van extreem bullish sentiment in de index.

Dit duidt erop de rally te ver is gegaan, de top is bereikt en dat we een daling van de index mogen verwachten.

Tijdens een rally stijgt de omzet van stijgers vaak buiten proproportie.

De verhouding van stijgende aandelen t.o.v. dalende aandelen 2:1 Verhouding omzet stijgers t.o.v. omzet dalers 4:1 De Arms-index = 0,5 Extreem hoge waarden van Arms index Een extreem hoge stand van de Arms-index geeft een extreem bearish sentiment weer. De markt is te ver gedaald (oversold), een bodem is bereikt en er moet rekening worden gehouden met stijging van de koersindex.

Wanneer de markt daalt dan stijgt de omzet van de dalers buiten proportie Verhouding stijgende aandelen t.o.v. dalende aandelen 1:2 Verhouding omzet stijgers t.o.v omzet dalers 1:4 Arms-index 2 Regels: Koop wanneer de Arms-index stijgt boven de onderste referentielijn. Verkoop wanneer de Arms-index daalt onder de bovenste referentielijn. Short verkopen is beter dan proberen om de top te raden.

De Arms-index geeft de sterkste koop- en verkoopsignalen als deze divergeert van de koers. Negatieve divergentie tussen de Arms-index en koersindex geeft een verkoopsignaal.Wanneer de koersindex stijgt tot een nieuw hoogtepunt terwijl de Arms-index een lagere top maakt vergeleken met de vorige top van de koersindex dan wijst dit op verlies van de stijgende kracht van de trend. Vergeleken met de vorige rally gaat er minder volume naar de stijgende aandelen.

De draagkracht waarnmee de nieuwe top in de index werd neergezet, is minder groot en duidt op zwakte.

Positieve divergentie tussen de Arms-index en de koersindex geeft een koopsignaal Wanneer de aandelenmarkt daalt tot een nieuw dieptepunt terwijl de Arms-index een hogere bodem neerzet in vergelijking met een vorig dieptepunt in de koersindex, dan geeft dit aan dat er meer volume naar de stijgende aandelen vloeit.

De dalende kracht van de index meent af en er mag een opwaartse beging in de index worden verwacht.

De timing kan worden verbeterd door het inschakelen van andere indicatoren.

Afgeleid van signalen die de Arms-index geeft voor een brede index, kan de belegger ergebruik van maken om de individuele fondsen opgenomen in die index aan een nadere analyse onderwerpen.

Wanneer de Arms-index een verkoopsignaal geeft , kan de belegger fondsen selecteren die voor verkoop of eventuele shortverkoop in aanmerking komen.

Na een koopsignaal in de indicator kan de belegger die aandelen selecteren die technisch als meest koopwaardig kunnen worden beschouwd.

De Arms-index werkt het best in combinatie met de new high-new low index.

Wanneer de Arms-index over-verkocht raakt terwijl de Arms-index de NH-NL een nieuw dieptepunt maakt, dan geeft dit aan dat de dalende kracht van de markt nog groot is.

De dalende trend wordt voortgezet.
Wanneer de Arms-index over-verkocht raakt, maar de NH-NL een positieve divergentie laat zien, dan geeft dit een belangrijke bodem in de markt.

Wanneer de Arms-index over-gekocht raakt terwijl de NH-NL een nieuw hoogtepunt maakt betekent dit dat de stijgende kracht van de trend groot is.

De stijgende trend zal zich waarschijnlijk voortzetten.

Is de Arms-index over-gekocht terwijl de NH-NL een negatieve divergentie laat zien,dan geeft dit meestal een belangrijke top in de markt.

Ook bestaat er een variant die wel de Open Arms-index wordt genoemd waarbij er van de vier grootheden waaruit de index wordt samengesteld eerst een voortschrijdend gemiddeld worden genomen, waarna uit de gevonden gemiddelde waarde de index wordt berekend. Het verschil met de normale index is echter zo klein dat het aantal aanhangers van de Open Arms index te verwaarlozen is.