zondag 8 februari 2015

analyse algemeen

analyse algemeenDe term analyse komen we in de beleggingswereld vaak tegen.

Afhankelijk van de context kan het begrip verschillende betekenissen hebben. Een bekende vorm is de algemene beleggingsanalyse.

We hebben het dan over het zoeken naar beleggingsmogelijkheden als hulpmiddel bij het op rationele wijze wegzetten van delen van een niet gebruikt vermogen.

Dan kennen we de boekhoudkundige analyse waarbij bedrijven worden geanalyseerd op basis van boekhoudkundige kengetallen.

We kennen de fundamentele analyse waarbij bedrijven, bedrijfstakken of zelfs een gehele economie wordt beoordeeld op basis van kengetallen, verwachtingen en dergelijke

En dan is er nog de technische analyse waarbij beleggers op basis van grafieken en afgeleide berekeningen tot een voorspelling hopen te kunnen komen.

Geen van deze technieken werkt onder alle omstandigheden. Wel hebben ze allemaal hun eigen aanhang die soms behoorlijk fanatiek kan zijn in het verdedigen van de eigen richting. Dat levert soms bizarre discussies op die wat religieuze trekjes dreigt te krijgen omdat niemand het eigen gelijk of het ongelijk van de tegenpartij aan weet te tonen. Laat staan weten te bewijzen.

Analyse is interessant en leerzaam. Maar uit een oogpunt van het voorspellen van de beurs lijkt het geen al te zinvolle bezigheid.