dinsdag 13 mei 2014

arbeidsverdeling

arbeidsverdelingOnder arbeidsverdeling verstaan we het verdelen van de arbeidstaken in deelhandelingen met als doel de arbeidsproductiviteit te verhogen.

De 18e-eeuwse Britse econoom Adam Smith heeft het voorbeeld gegevens van de speldenfabriek.

Want als elke arbeider een volledige speld zou moeten maken, dan zou hij daar geruime tijd mee bezig zijn.

Door nu arbeidsverdeling toe te passen kan elke arbeider zich toeleggen op een bepaald klein deel van het totale productieproces.

Deze specialisatie stelt hem in staat zich op dat onderdeel steeds verder te bekwamen waardoor hij een grotere productiviteit vertoont.

Het resultaat is dat binnen een gegeven tijdsduur veel meer spelden kunnen worden geproduceerd dan zonder arbeidsverdeling.

Ook tussen landen kan arbeidsverdeling plaats vinden.

Arbeidsverdeling is een van de mogelijkheden om de arbeidsproductiviteit te vergroten.

De verschillende vormen van arbeidsverdeling zijn:
-interne arbeidsverdeling
-externe arbeidsverdeling
-regionale arbeidsverdeling
-geografische arbeidsverdeling
-internationale arbeidsverdeling
.