Neem nu deel aan de revolutie

Neem nu deel aan de revolutie
Neem nu deel aan de revolutie door op deze banner te klikken. Gratis, geen verplichtingen, zelfs geen emailadres

dinsdag 22 december 2015

Preferent aandeel

Preferent aandeel


Een preferent aandeel is een aandeel waaraan bepaalde voorrechten zijn verbonden, met name waar het gaat om stemrecht, dividend en/of winstdeling. Deze voorrechten zijn beschreven in de statuten van de vennootschap die het preferent aandeel heeft uitgegeven.

Zo wordt bijvoorbeeld aan deze preferente aandelen wordt bij voorrang een deel van de winst (dividend) toegekend.

Wat dan nog overblijft is voor de "normale" aandeelhouders .

Indien er sprake is van cumulatief preferente aandelen, dan blijft, indien een onderneming een keer geen dividend uitkeert, het recht om alsnog het dividend te ontvangen in toekomstige betere tijden, bestaan.

Op een later tijdstip dient dat alsnog uitbetaald te worden.

Ook kunnen we voorwaarden zijn opgenomen waarbij de houders van preferente aandelen een bevoorrechte positie krijgen bij de liquidatie van de vennootschap. Maar wil daarvan sprake zijn dan dienen de voorwaarden expliciet beschreven te zijn in de statuten.

Vertalingen Preferent aandeel

Engels: Preference share