maandag 9 september 2013

Angst

AngstAngst mag een vreemde term lijken op een website voor beleggers, maar het is voor menige belegger en trader verreweg de belangrijkste hinderpaal om zelfs maar succes te kunnen hebben. Kennis van angst is misschien wel de allerbelangrijkste kennis die een trader zich eigen MOET maken.

En dan praten we nog niet over gretigheid en hebzucht, die als angst om mogelijk te laat te komen of om iets te kort te komen gezien mogen worden.

Kortom, angst is misschien wel het belangrijkste fenomeen uit de toegepaste beleggingspsychologie.

Angst is een oerdrift.


Angst komt voort uit de tijd dat we nog met een berevel om liepen te klappertanden. Als we aangevallen werden door een wild dier, dan moet er direct gehandeld worden. Er wordt niet over nagedacht. Angst neemt in dat geval de ratio, de normale werking van de hersen gewoon over.
Dat is ook de oorzaak van pure paniek en het irrationele gedrag wat panische mensen vertonen.

Bij beroepen waar gevaarlijke situaties kunnen ontstaan die zelfs levensbedreigend zijn, bijvoorbeeld piloten, bediening van een kerncentrale, militairen en dergelijke lost men dit probleem op door steeds maar te oefenen met simulaties etc. zodat men niet alleen weet wat men moet doen, maar dit ook automatisch, als het ware uit die angstreflex, daadwerkelijk gaat doen.

Daarom moet ook elke beginnende handelaar en actieve belegger leren om met deze angst om te gaan.
Lukt dat namelijk niet, dan moet je nooit aan trading beginnen.  Er zijn veel beginners die dromen van een actieve handel in opties en aandelen omdat ze denken dat het een eenvoudige weg zonder al te veel obstakels is die direct naar rijkdom voert.  Maar velen zullen de eerste stap nooit gaan zetten, alleen al omdat ze domweg bang zijn om geld te gaan verliezen.

Daarom behandelen we hier een paar tips om de angst te leren overwinnen.

Waar elke trader mee moet beginnen is met het handelen op papier, ofwel papertrading.
Er is geen betere manier om het wereldje van de handel in opties en aandelen te leren kennen.
Er is geen sprake van echt geld dat het risico loopt om verloren te gaan maar er wordt wel ervaring opgedaan.  Er zijn zelfs services te vinden die als “echte” broker functioneren om het nog veel echter te maken.

De meeste aandelen zijn qua koersen simpel te volgen via de krant of een internetsite.
Dit is in elk geval ruim voldoende om te zien of een fonds zich in de door ons gewenste richting begeeft of juist een tegengestelde richting inslaat.

U leert de effectenmarkt kennen, en de kennis die u daarmee opdoet zorgt voor een stukje zekerheid.
En zekerheid is goed om angsten te overwinnen.

De volgende stap is te gaan handelen maar uitsluitend met geld dat u kwijt mag raken.
U moet u dat beslist zonder enig merkbaar probleem kunnen veroorloven.
Ga NOOIT, maar dan ook NOOIT handelen met geld dat u nodig zou kunnen hebben voor uw basisbehoeften als voedsel, of voor uw vaste lasten als huur, rente en aflossingen en dergelijke.

En wel het allerbelangrijkste is om NOOIT met geleend geld te werken, ook al is het onder allerlei fraaie marketingkreten verstopt. Iedereen die aan deze handel gaat meedoen moet weten waar de eigen angstgrens ligt. Want als deze grens wordt overschreden dan zal de angst meer dan ooit de kop opsteken en zelf overgaan in pure paniek.

En die angst zorgt er dan wel voor dat de beslissingen die genomen moeten worden niet goed zijn.
De beruchte paniekverkoop tegen een absurde koers is vaak het gevolg. Dit is volledig afhankelijk van de persoonlijkheid van de trader.

Daarom moet uw tradingstijl volledig aangepast zijn aan uw persoonlijkheid. Als u bijvoorbeeld een behoudend en voorzichtig personage bent, zorg er dan voor te handelen in iets dat een rustig patroon vertoont.

Maar als u iemand bent die niet bang is voor wat risico, dan kunt u rustig met wat meer risico handelen.
Maar handel nooit onder druk of uit angst. Dat gaat gegarandeerd verkeerd. Het is buitengewoon belangrijk om onder alle omstandigheden het hoofd koel te houden en met gezond verstand te werken En zorg er tot slot voor dat u niet in 1 markt belegt, maar in meerdere.

Gebruik ook niet één techniek of strategie maar gebruik er verschillende die ook van verschillende cijfers zijn afgeleid. Bijvoorbeeld eentje van de koersen, eentje van het sentiment, eentje van de omzet, een marktindicator en dergelijke.

En als er dan eens iets niet goed gaat, zoals meestal wel een paar keer, dan heeft u nog voldoende over om de klap op te vangen. Maar het is goed om ook die psychologische factor niet te verwaarlozen:

Niet alleen zit angst en de reactie daarop in de genen, ook vandaag de dag speelt het een enorme rol in ons gedrag. Als we op straat lopen en er komt opeens een vrachtwagen in volle vaart op ons af dan neemt die vrachtauto de rol over van het roofdier uit de oertijd en wijzelf zijn de prooi. En onze hersenen hoeven dan ook niet lang na te denken maar zorgen voor een reusachtige sprong waarvan we zelf niet wisten dat we het konden.

Nu is dit een voorbeeld van een concreet gevaar. Maar er zijn ook veel onderbewuste roofdieren die ons er toe aanzetten om een actie te nemen, vaak volledig onbewust. In de wereld van de effectenhandel dwingen ze ons maar al te vaak tot actie. Daar wordt de angst zelf het roofdier dat ons tot acties aanzet. En één van de belangrijkste roofdieren in die markten heet hebzucht.

Koersen gaan omhoog als beleggers gaan kopen en omlaag als ze gaan verkopen. Zo eenvoudig werkt dat. De motieven van al die kopers en verkopers kennen we verder niet. Wel weten we dat beleggers vaak -al dan niet onbewust- als een soort van kudde opereren en de roofdieren tegemoet treden.

Angst is menselijk. Tenzij behandeld met medicijnen kent iedereen het. Emotie zorgt voor groepsvorming en het is ondermeer de reclamewereld die zorgt dat die emoties aangesproken worden en dat we met z'n allen bepaalde producten gaan kopen.

De grootste angst van de meeste traders is op één belangrijk punt gebaseerd, namelijk dat we het niet leuk vinden om het bij het verkeerde eind te hebben. En als we beseffen dat we een fout gemaakt hebben vinden we het niet leuk om dat toe te geven. Soms niet dit zulke sterke vormen aan dat mensen alles doen om er maar vanaf te komen. Daarom is een zogenaamde short squeeze rally meestal ook zo heftig. Beleggers beseffen dat ze fout zitten en willen dat tegen elke prijs ongedaan maken. Uiteraard kennen we ook de long squeeze declines waar men zo snel mogelijk overal vanaf wil voordat het verder gaat dalen.

De vier grootste angsten van traders en beleggers zijn dan ook:
- de angst om te verliezen,
- de angst om de boot te missen,
- de angst om niet alles binnen te halen wat mogelijk is en
- de angst om het verkeerd te hebben.

In al deze vier gevallen worden we opgejaagd door de angst zelf. En het dwingt ons om dingen te doen waarvan we weten dat het niet het beste is om te doen onder de gegeven omstandigheden. De angst om geplet te worden door een aanstormende vrachtauto is heel realistisch. Maar aan een verkeerde beslissing met een belegging gaan we echt niet dood. Het eerste geval is pure realisteit, het tweede is even pure emotie. En waar we bij het eerste punt weinig keuze hebben, hebben de de reactie op het tweede punt wel degelijk in de hand. We staan zelf toe dat onze emoties ons denken beïnvloeden.

De enige manier om dit roofdier te bestrijden is zelf een sterker roofdier te worden. Ga die angst te lijf. Zie het onder ogen en ga het bestrijden. Ga niet als een konijn naar de koplampen van een auto zitten staren maar neem actie. Wordt het roofdier en vraag jezelf af of die andere bedreiger van je echt zo sterk is. Of die jouw handelen moet sturen. Als je dat toestaan, dan krimp je als dat konijn in elkaar in plaats van de actie te nemen om jezelf te redden. Ga je de angsten te lijf, dan krijgen ze steeds minder vat op je. Vooral die angsten die alleen maar op emotie zijn gebaseerd. Amerikanen spreken van FEAR en benoemen dit wel met de volgende afkorting: False Evidence Appearing Real (F.E.A.R.).

Dus vals bewijs dat echt lijkt te zijn. En zo is het maar net. Angsten worden echt als je ze de kans geeft om echt te worden. Zorg dat u als belegger uw zaakjes op orde hebt, Zorg als trader voor een goed moneymanagement zoals in dit boek beschreven en run uw trading als een business. Dan is er voor die op emotie gebaseerde angsten al veel minder reden meer.

Kijk naar de realiteit en niet naar wat u denkt dat de realiteit is.

Angst als zelfvervullende profetie

Er zijn verschillende theoriën over maar vaak zien we dat angst bewaarheid wordt. Als we bang zijn voor een verlies in een effectenpositie dan verliezen we ook daadwerkelijk. Energie gaat naar datgene waar de aandacht naar uitgaat volgens velen, en dat verklaart dat de kans dat iets gebeurt des te groter is naarmate we er banger voor zijn.

Elke F1-coureur en anderen die zich met snelheidssporten bezighouden kennen het gezegde: Kijk waar je naar toe wilt gaan en niet waar je bang bent om terecht te komen. De kans dat je daar dan ook inderdaad terecht komt is te groot!.


Voorkomen is beter dan genezen

Zorg dat u altijd verantwoord bezig bent. Neem geen idiote risico's. Blijf binnen goede moneymanagement regels. Erken het risico van angst maar zorg ervoor dat het geen kans krijgt door uw goede voorbereidingen.

Angst hoort erbij

Zie angst als een signaal dat uw lichaam afgeeft. laat uw lichaam dat doen. Ga er in mee. En blaas het dan van u af als stoom uit een ketel en doe wat u moet doen. Onderdrukken is zinloos en gaat niet lukken. Accepteren en hanteren lukt wel


Angst kan van verschillende kanten komen


Angst is de dus een emotie die voor een vorm van activiteit zorgt en dat kan positief zijn. Het zet mensen in beweging. Maar angst kan ook juist uit een positieve mogelijkheid voortkomen. Namelijk uit het feit dat zich een kans voordoet, dat we die herkennen maar vervolgens aan ons neus voorbij zien gaan. Het tegengestelde van angst voor gevaar. En in de wereld van trading komen we ze beide tegen.

Sommige traders worden vooral door deze laatste vorm gemotiveerd om in actie te komen. De kans die zich voor lijkt te doen mag onder geen voorwaarde gemist worden. Maar er is ook een groep die vooral actie neemt door de angst om geld te verliezen. Deze groep vist vaak achter het net en groep die te gretig is verliest vaak.

Het is een bekend psychologische probleem. Het is alsof iemand met één voet op het gaspedaal zit tijdens het rijden en met één voet op de rem. Je kunt gas geven wat je wilt maar meer dan dat je veel geraas van de motor produceert gebeurt er niet.
Het is een natuurlijke reactie van mensen om deze situatie te voorkomen. De meeste traders kijken daarom slechts één kant op. Meestal kijken ze naar de mogelijke opbrengst.  Maar het risico aan de andere kant wordt uit het oog verloren wat dan weer frustratie geeft als het niet zo loopt als gedacht en de markt een andere kant op gaat. De trader komt in een steeds maar veranderende situatie van hoop en angst. Geen wonder dat veel traders hier gestresst van raken.  Ze ervaren hun bezigheden als één groot gevecht met de markt.


Hoe kom je hier nog uit?


Opbrengst en risico gaan in de wereld van het beleggen en de trading bijna altijd samen. Beiden dienen dan ook de aandacht te krijgen die ze nodig hebben. De manier om hier uit te komen is dan ook om die aandacht evenredig te verdelen. Dat voorkomt dat we één van beide kanten teveel uit het oog verliezen. En dat voorkomt weer nare verrassingen. Als we tevoren het risico en het verlies incalculeren en zichtbaar maken verliest deze al een groot deel van zijn dreigende effect. En kan de angst voor een misser al een stuk verminderd worden.